Teklif Al

Industrializer


Bu çalışma kapsamında kendi imkanları ile ülkemizin ihtiyacı olan kıymetli ürünleri üretebilen fakat çeşitli sebeplerle ticarileştirme imkânı bulamamış araştırmacılarımızın ürünleri için ticarileştirme (e-satış), projelendirme, pilot üretim, yatırım ve yatırımcı ilişkilerinin kurulması hizmetlerini sağlıyoruz. Araştırmacılarımızdan beklentimiz şu üç soruyu cevaplamaları: İddianız nedir? İspatı nedir? Örnek (numune) ürünleriniz – prototiplerinizi sağlayabilir misiniz?

Danışman Üye 

Grapheine sistemimize dahil olan danışman üyemiz, standart üyelerimiz ve üye temsilcilerimize sağladığımız avantajlardan istifade edebilir, ihtiyacı olan konularda bilimsel, teknik, teknolojik danışmanlık talep edebilir, soru cevap yöntemi ile disiplinler arası çalışmalarında ihtiyaç duyacağı alan dışı bilgilere kolaylıkla ulaşabilir, ya da kendi alanındaki bilgi, birikim, tecrübeye ihtiyaç duyan araştırmacıların bu ihtiyacını ücreti mukabilinde karşılayabilir.

Tedarikçi Üye

Industrializer çalışmamıza dahil olan tedarikçi üye kendi imkanları ile ürettiği nitelikli ürünlerini IZER markamız ile sitemiz üzerinden e satışa sunabilir, danışman üye gibi hareket edebilir, yine satış primi ve raporlama bedeli uygulamalarımızdan istifade edebilir. Lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Ödemeler

Ödemelerimizi ürün veya hizmet bedelinin Hazerfen hesabına yatırılmasını takip eden 45 gün içinde yapıyoruz. Akademisyen üyelerimizin sağladıkları hizmetin bedeli Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi A.Ş. aracılığı ile danışman üyemizin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenecektir.

Ticarileşme

Ticarileşme çalışmaları ticarileşme potansiyeli yüksek ürün/hizmet geliştirme çalışmalarını ifade eder. Bu çalışmalar araştırma geliştirme ve tasarım içeren her türlü faaliyeti kapsar. Ticarileşme projelerimizde danışman üyelerimiz ve tedarikçi üyelerimiz  ve bu üyelerimizin danışmanı olduğu araştırmacılar görev alabilirler. Hazerfen KMETSTAŞ gerek görmesi halinde üyelik sistemine dahil olmayan uzmanlık kaynaklarından da yararlanabilir. 

Ticarileşme Fonu

Ticarileşme fonu grafen türevlerinin endüstriyel uygulamalarının geliştirilmesi çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak ticari üründen elde edilecek kârın ticari ürün geliştirme faaliyetlerine katılan ekibin üyelerine beş yıl boyunca dağıtılacak olan %15 ini ifade eder.

Ticarileşme Fonu İşleyişi

  1. Hazerfen ticari ürün geliştirme projesini ve proje yürütücüsünü belirler.

  2. Proje yürütücüsü süreç boyunca ihtiyaç duyulacak araştırmacılar, kurumlar ve kişilerle bağlantıları kurar, gerekli anlaşma ve sözleşmeleri yapar süreci kontrol ve koordine eder.

  3. Hazerfen KMETSTAŞ tarafından resmi ve yazılı bir tahsisatın ayrılmadığı/ödeneğin duyurulmadığı ve yahut özel bir sözleşme ile kayıt altına alınmadığı durumda ticari ürün ortaya çıkana kadar yapılacak tüm çalışmalarda görev alan üyelerimiz bu çalışmaları karşılığında hiç bir hak talep etmeyeceklerini ve bütün fikri mülkiyet haklarının Hazerfen KMETSTAŞ'a ait olduğunu kabul etmiş olurlar. 

  4. Ticari ürün ortaya çıkmasını müteakiben, proje yürütücüsü, sürece Hazerfen adına katkı sunan tüm tarafları bilgilendirerek bu üyelerden oluşan İstişare Kurulu nu toplantıya çağırır.

  5. İstişare Kurulu, yapacağı toplantı ile ekip üyelerinin çalışmaya sundukları katkı nispetinde ticarileşme fonu içerisindeki paylarını belirler.

  6. Hiç bir ekip üyesi %15 lik ticarileşme fonundan %5 den daha fazla pay alamaz.

  7. Hazerfen İstişare Kurulu’nun ticari ürün geliştirme faaliyetlerine katkı sunan üyeleri için %15 lik ticarileşme fonu içinden belirlenmiş hak edişlerini takip eden beş yıl boyunca öder.

  8. Her ticari ürün için ticarileşme fonu tutarı her yıl için ayrı ayrı hesaplanır ve ilgili yılın genel kurul toplantısını takip eden 45 gün içinde ödenir.

 

Hazerfen Kimya Malzeme ve Enerji Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. © 2022 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır