Teklif Al

Gizlilik ve Kullanım Şartları


SİTE ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
 
A.TARAFLAR:
 
a) www.hazerfen.com.tr  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve merkezi %SITE_ADRES% adresinde bulunan “ Hazerfen Kimya Malzeme ve Enerji Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  ” (Bundan böyle “Hazerfen” olarak anılacaktır).
 
b) %SITE_URL% internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
 
ADI SOYADI: %AD%  %SOYAD%
ADRESİ: %ADRES%
MAİL ADRESİ: %EMAIL%
TEL: %TELEFON%
 
B.SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
İşbu Sözleşme’nin konusu Hazerfen’in sahip olduğu internet sitesi www.hazerfen.com.tr ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 
C.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜKLÜKLERİ
 
1. Üye, internet sitesine üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu, Hazerfen’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 
2. Üye, Hazerfen tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başkalarına veremez, üyenin şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Hazerfen’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Müşteri ’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 
3.Güvenlik Tedbirleri
Hazerfen tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan korunması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının kendi virüs koruma ve diğer güvenlik sistemlerini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı şahsen sağlaması gerekmektedir. Üye web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 
4.Hukuki Sorumluluk
İşbu üyelik sözleşmesini ve mevzuatı kısmen dahi olsa ihlal eden üye cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hazerfen bu davranışlardan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Hazerfen’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 
İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Hazerfen ile doğrudan hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Hazerfen’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenine, genel ahlaka, mevzuata aykırı bir amaç için kullanamaz. Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı, vb.) bulunamaz.
 
Hazerfen herhangi bir yasal yükümlülüğü bulunmamasına karşın, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunduğu için, bu hizmetlerin, her zaman ve her şart altında, zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentisine cevap vereceğini taahhüt etmemektedir. Bu kapsamda, Üyelerin hizmetlerden yararlandığı sırada kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalarından sorumlu değildir. Hazerfen Sözleşmenin konusu olan hizmetlerin kapsamını, içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme ve sunulan hizmetleri eksiltme/artırma ya da tamamen durdurma konusunda münhasır yetkilidir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması ya da kısmen veya tamamen durdurulmasından dolayı Hazerfen’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu ya da taahhüdü bulunmamaktadır.
 
5.Üyelik Bilgilerinin İfşası
Hazerfen, üyenin kişisel bilgilerini yargı ya da idari merciler tarafından talep edildiği hallerde bunları talep edilen kadarıyla sınırlı olmak üzere açıklayabilir.
 
6.Fikri Haklar
İnternet sitesinin yazılım, tasarım ve her türlü içeriği Hazerfen’in mülkiyetinde olup, bunlar fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 
Hazerfen Üyelerin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. eserleri silme veya tanıtım, reklam, pazarlama ve duyuru amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar ya da Hazerfen’in hizmet aldığı üçüncü kişiler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Üye internet sitesine üye olmakla bu yönde bir rıza göstermiş ve açıkça onay vermiş sayılır. Bu hallerde Üye, HAZERFEN’den telif ve benzeri hiçbir ücret veya hak talep etmeyecektir.
 
7.Bilgi Toplama
Hazerfen tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi amacıyla ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 
8.Site İçeriği Değiştirme Hakkı ve Kazanılmış Hak
İşbu siteye üye olunması üyeler açısından hiçbir kazanılmış hak sağlamaz ve bu anlamda yorumlanamaz. Hazerfen, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 
9.Bilgilendirme Onayı
Hazerfen, işbu sözleşme uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 
Üye dilerlerse hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Üyenin red talebini “Profilim” bölümünden ya da sitenin ilan edilecek başka bir alanından  iletmesini müteakip üç iş günü içerisinde elektronik iletilerin gönderilmesi durdurulur.
 
D.Delil Sözleşmesi
Taraflar, Hazerfen’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, esas alınacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.
 
E.Yürürlük
Üye tarafından üyelik kaydı yapılması, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddelerin okunduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin kabul edildiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üyelik kaydına online olarak onay vermesi anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
 
F.Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üye tarafından iptal edilinceye veya Hazerfen tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Hazerfen üyenin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
 
G.İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
 

Hazerfen Kimya Malzeme ve Enerji Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. © 2022 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır